Blog


Ekspeditionen YUPIK ’98

yupik '98 Ekspeditionen

YUPIK ’98 ekspeditionen gennemførte 2 1/2 måneds feltarbejde i Tjukotka blandt yupiget (eskimoer) og tjuktjere i bygderne Novoe Tjaplino og Janrakynnot samt byerne Anadyr og Provideniya. Det overordnede sigte med YUPIK ’98 ekspeditionen var at opnå en generel forståelse af en af Ruslands mindste minoriteter, yupiget, efter Sovjet Unionens sammenbrud. To ting kom til at stå klart i løbet af feltarbejdet: De økonomiske, sociale og politiske vilkår for yupiget var blevet dramatisk forværret i løbet af de foregående 10 år. For det andet blev det igen og igen understreget i interviews og samtaler, at yupiget henviste til deres kulturelle traditioner som det værdigrundlag, mange satte deres lid til efter socialismens endeligt.

Geografi

Resultater

Efter ekspeditionens afslutning blev der udarbejdet og rundsendt en ekspeditionsrapport til alle samarbejdspartnere og relevante kontakter i Danmark såvel som i Tjukotka.

 

Yupiget i Tjukotka og deres forhold, som de er registreret af YUPIK ’98 ekspeditionen er præsenteret som foredrag i forskellige sammenhænge, herunder Institut for Eskimologi ved Københavns Universitet, Folkeuniversitetet, Luthersk Missionsforenings Højskole i Hillerød, Grønlændernes Hus i Ålborg, Folkeligt Oplysnings Forbund.

 

I foråret 2001 etablerede ekspeditionsgruppen en informationsudstilling: ‘Inuit Sibiriamiut’, som blev vist i de danske grønlænderhuse og senere købt af lokalmuseerne i Grønland, hvor den blev vist i løbet af 2001-2003.

 

Se vores publikationer her

 

Deltagere

Samarbejdspartnere

Med YUPIK ’98 ekspeditionen blev der etableret et vigtigt netværk af kontakter i Tjukotka og i Danmark. Uden alle disse kontakter ville både den første og de senere Danske Tjukotka Ekspeditioner have været en umulighed. Nedenfor præsenteres i korthed nogle af YUPIK ’98 ekspeditionens vigtigste officielle samarbejdspartnere. Men endnu vigtigere for ekspeditionen, for de enkelte deltagere og for indsamling af materiale var mødet med de mange mennesker, der åbent og gæstfrit tog imod os i Tjukotka.

Organisationens leder, Ljudmilla Ainana, blev en slags “gatekeeper”, som i høj grad lettede arbejdet med at etablere netværk og skabe gode kontakter. I samtaler med Ainana fik vi værdifuld viden om organisations arbejde og om samarbejdet med North Slope Borough i Alaska.

Daværende leder af stationen, E. P. Petrenko arrangerede invitationer og forskningstilladelser. Senere havde vi et nært samarbejde med forskningsleder og økonom V. M. Jetylin, som bl.a. muliggjorde vores deltagelse i havdyrfangernes årlige møde i Janrakynnot.

Ideen til YUPIK ’98 opstod i nær sammenhæng med Sibiriske Temadage i Grønlændernes Hus i december 1997, hvor 4 yupiget fra Tjukotka besøgte København.

Studiesamlingen Moesgaard sponsorerede ekspeditionens fotografiske optagelser. Efterfølgende blev størsteparten af billederne scannet for at indgå i Studiesamlingens fotoarkiv.

Det Grønlandske Selskab, Center for Minoritetsstudier og Inuit Circumpolar Conference.

Økonomi

YUPIK ’98 ekspeditionen blev finansieret af fonde og private virksomheder:

DanishEnglishRussian