Connexion 2001 ekspeditionsdeltagere

EKSPEDITIONEN CONNEXION 2001

Ekspeditionen Connexion 2001 gennemførte 2 1/2 måneds feltarbejde i Tjukotka blandt yupiget (eskimoer) og tjuktjere i bygderne Novoe Tjaplino, Sireniki og Janrakynnot samt byerne Anadyr og Provideniya. Ekspeditionen Connexion 2001 havde to overordnede formål:

Antropologisk forskning​

Ekspeditionens videnskabelige formål var en kortlægning af yupigets muligheder for overlevelse set i forhold til den komplicerede etniske og demografiske situation på Tjukotka-halvøen.

Brobygning

Brobygning mellem yupiget i Tjukotka og inuit i Grønland. Ekspeditionens humanitære formål var at formidle konkrete kontakter mellem på den ene side den oprindelige befolkning i bygderne på Tjukotka-halvøen og på den anden side befolkning og institutioner i den grønlandske by Sisimiut.

Geografi
Tilknyttede projekter
Informationsudstilling i grønlænderhusene

Ekspeditionsgruppen opbyggede en vandreudstilling med fotos, video og informationer fra Tjukotka. Udstillingen blev på skift vist i grønlænderhusene i København (www.sumut.dk), Århus (www.groenlandskehus.dk) og Odense (www.dgh-odense.dk).

Informationsudstilling i grønland

I samarbejde med museumsleder Klaus Georg Hansen ved Sisimiut Museum blev en foto- og informationsudstilling etableret i Sisimiut Museum. Ved en foredragsrække i Sisimiut introducerede ekspeditionens leder, Bent Nielsen, udstillingen og yupiget i Tjukotka.

ordbogsprojekt

Under ledelse af den russiske forsker, Dr. L. Bogoslovskaja er et arbejde med en særlig ordbog vedrørende fangst, natur og klima ved at blive færdiggjort. Connexion 2001 formidlede økonomisk support til dette projekt via kontakt til Lingvistkredsens Komite for Truede Sprog i Danmark.

Undersøgelse af skolebørns tænder

Et mindre delprojekt vedrørende eskimoiske børns tandsæt og bidfunktion blev gennemført af Eevi Pulst Andersen. I den forbindelse sponsorerede nævnte virksomheder tandbørster og tandpasta til uddeling i Tjukotka.

Resultater

Efter ekspeditionens afslutning vil der blive udarbejdet og rundsendt en ekspeditionsrapport til alle samarbejdspartnere og relevante kontakter i Danmark, Tjukotka og Grønland.

 

En vigtig del af ekspeditionens arbejde var at kortlægge befolkningssammensætningen i de to bygder, hvor yupiget udgør flertallet: Novoe Tjaplino og Sireniki. Samtlige husstande blev besøgt og alle beboerne blev registreret med alder, køn, etnisk baggrund, forældrenes etniske identitet, skolegang, uddannelse, erhverv mv.

 

Sibiriske eskimoer og deres forhold, som de er registreret af Connexion 2001 ekspeditionen er præsenteret som foredrag i forskellige sammenhænge: Institut for Eskimologi ved Københavns Universitet, Folkeuniversitetet, Grønlændernes Hus i København, Wiens Universitet, Sisimiut kommune, Folkeligt Oplysnings Forbund.

 

Se vores publikationer her

Deltagere

Samarbejdspartnere

Netværket fra ekspeditionen YUPIK ’98 blev styrket og udbygget. Og ligesom i 1998 fik de mange personlige bekendtskaber den største betydning for ekspeditionens arbejde. Ekspeditionens vigtigste officielle samarbejdspartnere præsenteres kort herunder:

Ekspeditionen havde kun et ganske kort ophold i Anadyr, hvor vi venligt fik stillet forskningsstationens gæstelejlighed til rådighed. Ved et kort møde med Vladimir M. Jetylin blev vi ajourført vedrørende de nyeste politiske forhold.

Undervejs forhandlede ekspeditionen med administrationens leder i Providenija, Daniluk, og senere med bygdeadministratorerne i Sireniki og Novoe Tjaplino. I de to bygder var der særlig interesse for at øge kendskabet og relationerne til Grønland og den grønlandske befolkning.

Erfaringerne fra både YUPIK ’98 og Connexion 2001 er omsat til undervisning for instituttets studerende.

Det Grønlandske Selskab (www.dgls.dk), Grønlands Nationalmuseum og Arkiv (www.natmus.gl), INFONOR (www.infonor.dk), Friluftsland (www.friluftsland.dk), Fjeld & Fritid (www.fjeldogfritid.dk).Toggle Content

Økonomi

Ekspeditionen Connexion 2001 finansieredes af fonde og private virksomheder: 

DanishEnglishRussian