menu

Ekspeditionen YUPIK '98

YUPIK '98 ekspeditionen gennemførte 2 1/2 måneds feltarbejde på Tjukotka blandt den eskimoiske og tjuktiske befolkning i bygderne Janrakynnot og Novoe Tjaplino samt byerne Anadyr og Provideniya. Det overordnede sigte med YUPIK '98 ekspeditionen var at opnå en generel forståelse af en af Ruslands mindste minoriteter, yupik-eskimoerne, efter Sovjet Unionens sammenbrud. To ting kom til at stå klart i løbet af feltarbejdet: De økonomiske, sociale og politiske vilkår for eskimoerne er dramatisk forværret i løbet af de seneste 10 år. For det andet blev det igen og igen understreget i interviews og samtaler, at den eskimoiske kulturs traditioner er det værdigrundlag, som mange sætter deres lid til efter socialismens endeligt.Samarbejdspartnere

Med YUPIK '98 ekspeditionen blev der etableret et vigtige netværk af kontakter på Tjukotka og i Danmark. Uden alle disse kontakter ville både den første og de senere Danske Tjukotka Ekspeditioner have været en umulighed. Nedenfor præsenteres i korthed nogle af YUPIK '98 ekspeditionens vigtigste officielle samarbejdspartnere. Men endnu vigtigere for ekspeditionen, for de enkelte deltagere og for indsamling af materiale var mødet med de mange mennesker, der åbent og gæstfrit tog imod os på Tjukotka.

Yupik, Eskimoernes organisation på Tjukotka
Organisationens leder, Ljudmilla Ainana, blev en slags "gatekeeper", som i høj grad lettede arbejdet med at etablere netværk og skabe gode kontakter. I samtaler med Ainana fik vi værdifuld viden om organisations arbejde og om samarbejdet med North Slope Borough i Alaska.

Videnskabernes Akademis forskningsstation, "NITs Tjukotka" i Anadyr
Daværende leder af stationen, E. P. Petrenko arrangerede invitationer og forskningstilladelser. Senere havde vi et nært samarbejde med forskningsleder og økonom V. M. Jetylin, som bl.a. muliggjorde vores deltagelse i havdyrfangernes årlige møde i Janrakynnot.

Kalaallit Illuutaat / Grønlændernes Hus i København www.sumut.dk
YUPIK'98 blev etableret i forlængelse af Sibiriske temadage i Grønlændernes Hus i december 1997, hvor 4 eskimoer fra Tjukotka besøgte København.

Moesgaard Museum. Den Etnografiske Studiesamling
Studiesamlingen, Moesgaard sponsorerede ekspeditionens fotografiske optagelser. Efterfølgende blev størsteparten af billederne scannet for at indgå i Studiesamlingens fotoarkiv.

Øvrige samarbejdspartnere
Det Grønlandske Selskab, Center for Minoritetsstudier, Forhistorisk Museum Moesgaard, Inuit Circumpolar Conference.Resultater

Efter ekspeditionens afslutning blev der udarbejdet og rundsendt en ekspeditionsrapport til alle samarbejdspartnere og relevante kontakter i Danmark og på Tjukotka.

Foredrag
Sibiriske eskimoer og deres forhold, som de er registreret af YUPIK '98 ekspeditionen er præsenteret som foredrag i forskellige sammenhænge: Institut for Eskimologi ved Københavns Universitet, Folkeuniversitetet, Luthersk Missionsforenings Højskole i Hillerød, Grønlændernes Hus i Ålborg, Folkeligt Oplysnings Forbund.

Udstilling
Foråret 2001 etablerede ekspeditionsgruppen en informationsudstilling: 'Inuit Sibiriamiut', som blev vist i de danske grønlænderhuse og senere købt af lokalmuseerne i Grønland, hvor den vises i løbet af 2001-2003.

Publikationer

Andersen, P. B. Metoderapport. Institut for Etnografi og Socialantropologi,
1999 Aarhus Universitet

Nielsen, Bent Specialeafhandling: Traditioner. Sibiriske eskimoers kamp for overlevelse i et forarmet postsovjetisk Rusland.
2000 Institut for Eskimologi, Københavns Universitet.

Nielsen, Bent Eskimoisk sprog i det post-sovjetiske Tjukotka.
2000 INFONOR nyhedsbrev, nr. 2, januar 2000.

Nielsen, Bent Cultural Objectification in Post Soviet Russia: The case of Siberian Eskimos.
In: Caulfield, Richard A. and Mie Kojima: Northern Communities and the global economy.
2001          University of Alaska Fairbanks, USA.

Nielsen, Bent  Eskimoisk kultur tur/retur i et hjørne af Rusland.
2001 Tidsskriftet "Grønland", nr. 1, januar 2001.

Nielsen, Bent En russisk minoritet præsenteres for et dansk-grønlandsk publikum.
2001        INFONOR Nyhedsbrev no. 2, maj 2001Ekspeditionsdeltagere

Peter Brink Andersen. Etnografi og Socialantropologi ved Aarhus Universitet.
Ilja Artemov. Institut for Historie ved Københavns Universitet.
Bent Nielsen (ekspeditionsleder). Inst. for Eskimologi ved Københavns Universitet.Økonomi

YUPIK '98 ekspeditionen blev finansieret af fonde og private virksomheder: Dansk-russisk Kulturaftaleprogram (Undervisningsministeriet), Dronning Margrethes og prins Henriks fond, Knud Rasmussen Fonden, Natur og Folk i Nord, Royal Greenland, Schurs Støttefond, Fjeld & Fritid, Friluftsland.


menu