menu

Ekspeditionen Connexion 2001

Ekspeditionen Connexion 2001 gennemførte 2 1/2 måneds feltarbejde på Tjukotka blandt den eskimoiske og tjuktiske befolkning i bygderne Sireniki, Novoe Tjaplino og Janrakynnot samt byerne Anadyr og Provideniya. Ekspeditionen Connexion 2001 havde et tosidet formål:

1. Antropologisk forskning. Ekspeditionens videnskabelige formål var en kortlægning af sibiriske eskimoers muligheder for overlevelse set i forhold til den komplicerede etniske og demografiske situation på Tjukotka-halvøen.
2. Brobygning mellem eskimoer på Tjukotka og inuit i Grønland. Ekspeditionens humanistiske formål var at formidle konkrete kontakter mellem på den ene side den oprindelige befolkning af eskimoer og tjuktere i bygderne på Tjukotka-halvøen og på den anden side grønlandske institutioner og dansk-grønlandsk økonomisk bistand.Samarbejdspartnere

Netværket fra ekspeditionen YUPIK '98 blev styrket og udbygget. Men ligesom i 1998 fik de mange personlige bekendtskaber den største betydning for ekspeditionens arbejde. Ekspeditionens vigtigste officielle samarbejdspartnere præsenteres kort nedenfor.

Videnskabernes Akademis forskningstation, "NITs Tjukotka" i Anadyr
Ekspeditionen havde kun et ganske kort ophold i Anadyr, hvor vi venligt fik stillet forskningsstationens gæstelejlighed til rådighed. Ved et kort møde med Vladimir M. Jetylin blev vi ajourført vedrørende de nyeste politiske forhold.

Providenija rajons politiske og administrative ledelse
Undervejs forhandlede ekspeditionen med administrationens leder i Providenija, Daniluk, og senere med bygdebestyrerne i Sireniki og Novoe Tjaplino. I de to bygder var der særlig interesse for at øge kendskabet og relationerne til Grønland og den grønlandske befolkning.

Institut for Eskimologi, Københavns Universitet
Erfaringerne fra både YUPIK '98 og Connexion 2001 er omsat til undervisning for instituttets studerende. www.hum.ku.dk/eskimo

Øvrige samarbejdspartnere
Det Grønlandske Selskab www.groenlandselskab.dk, Grønlands Nationalmuseum og Arkiv www.natmus.gl, INFONOR www.infonor.dk, Friluftsland www.friluftsland.dk, Fjeld & Fritid www.fjeld-fritid.dk. Se også: Tilknyttede projekter herunder.Tilknyttede projekter

Informationsudstilling i grønlænderhusene
Ekspeditionsgruppen opbyggede en vandreudstilling med fotos, video og informationer fra Tjukotka. Udstillingen blev på skift vist i grønlænderhusene i København www.sumut.dk, Århus www.groenlandskehus.dk og Odense www.dgh-odense.dk.

Sisimiut Museum, Grønland http://www.museum.gl/sisimiut
I samarbejde med Klaus Georg Hansen ved Sisimiut Museum turnerer en foto- og informationsudstilling mellem samtlige grønlandske lokalmuseer. Ved en foredragsrække i Sisimiut introducerede ekspeditionens leder, Bent Nielsen, udstillingen og den eskimoiske befolkning på Tjukotka.

Ordbogs-leksikon over sibirisk eskimoisk sprog
Under ledelse af den russiske forsker, Dr. L. Bogoslovskaja er et arbejde med en særlig ordbog vedrørende fangst, natur og klima ved at blive færdiggjort. Connexion 2001 formidlede økonomisk support til dette projekt via kontakt til Lingvistkredsens Komite for Truede Sprog i Danmark.

Tandex A/S og Colgate-Palmolive A/S
Et mindre delprojekt vedrørende eskimoiske børns tandsæt og bidfunktion blev gennemført af Eevi Pulst Andersen. I den forbindelse sponsorerede nævnte virksomheder tandbørster og tandpasta til uddeling i Tjukotka (se nedenfor: Resultater)Resultater

Efter ekspeditionens afslutning blev der udarbejdet og rundsendt en ekspeditionsrapport til alle samarbejdspartnere og andre relevante kontakter i Tjukotka, Grønland og Danmark.

Demografisk kortlægning
Et vigtigt del af ekspeditionens arbejde var at kortlægge befolkningssammensætningen i de to bygder, hvor eskimoerne udgør flertallet, Novoe Tjaplino og Sireniki. Samtlige husstande blev besøgt og alle beboerne blev registreret med alder, køn, etnisk baggrund, forældrenes etniske identitet, skolegang, uddannelse, erhverv mv.

Ansættelser
I fortsættelse af de to ekspeditionsprojekter, YUPIK '98 og Connexion 2001 opnåede ekspeditionernes leder, Bent Nielsen, ansættelse på Institut for Eskimologi ved Københavns universitet som akademisk medarbejder fra 1. juli 2001. Senere fik han tildelt et 3årigt Ph.D. stipendium samme sted fra 1. februar 2002.

Foredrag
Sibiriske eskimoer og deres forhold, som de er registreret af Connexion 2001 ekspeditionen er præsenteret som foredrag i forskellige sammenhænge: Institut for Eskimologi ved Københavns Universitet, Folkeuniversitetet, Grønlændernes Hus i København, Wiens Universitet, Sisimiut kommune, Folkeligt Oplysnings Forbund.

Publikationer

Nielsen, Bent Traditionel arktisk produktion.
2002 INFONOR nyhedsbrev, nr. 4, januar 2002.

Nielsen, Bent Connexion 2001. Ekspeditionsrapport.
2002 København.

Nielsen, Bent Beringia Park - et internationalt fredet område
2002         INFONOR nyhedsbrev nr. 2/3, december 2002.

Pulst Andersen, Eevi
og Mette K. Møller
Temporomandibulære funktionsforstyrrelsers epidemiologi.
Herunder etniske, geografiske og sociale forskelle.
2002 Tandlægeskolen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.Ekspeditionsdeltagere

Anja Naja Raahauge, forskningsassistent. ANR har en Bachelor i engelsk fra Københavns Universitet og arbejder pt. på en specialeafhandling under temaet 'Postkoloniale Studier'. ANR, der er fra Grønland, havde som særligt ansvarsområde at knytte og udbygge forbindelserne mellem de eskimoiske befolkninger i Grønland og Tjukotka.

Eevi Pulst Andersen, tolk. EPA, der er fra Estland og har russisk som modersmål, fungerede på ekspeditionen som tolk. EPA er tandlægestuderende ved Københavns Universitet og gennemførte som sådan et mindre odontologisk delprojekt.

Ilja Artemov, tolk og rejsearrangør. IA har en Bachelor i historie fra Københavns Universitet og arbejder pt. på en specialeafhandling om de præsovjetiske forhold i Rusland. IA, der er fra Rusland og har erfaring fra YUPIK '98 ekspeditionen, fungerede som tolk og rejsearrangør. Desuden optog IA ca. 16 timers videodokumentation.

Bent Nielsen, ekspeditionsleder. BN, der er cand. mag i eskimologi fra Københavns universitet, har skrevet flere artikler og holdt en lang række foredrag om den eskimoiske befolkning i Tjukotka. BN havde det overordnede ansvar for ekspeditionens gennemførelse og stod desuden for optagelse af over 800 dias.Økonomi

Connexion 2001 blev finansieret af fonde og private virksomheder: Dansk-russisk Kulturaftaleprogram (Undervisningsministeriet), Dronning Margrethes og prins Henriks fond, Folketingets Grønlandsfond, Kulturfonden Danmark-Grønland, Holger Pedersens Legat til Fremme af Skandinaviske Interesser, Kong Frederiks og dronning Ingrids fond, Nunafonden, Solhvervfonden, Tandlægefonden af 1992.


menu