menu

5. Danske Tjukotka Ekspedition

5. Danske Tjukotka Ekspedition blev gennemført i perioden juli-september 2006, hvor ekspeditionsgruppen først tilbragte en uges tid i Anadyr og derefter fortsatte til Providenija. Efter et kort ophold i Providenija fortsatte gruppen via Janrakynnot, Lorino, Lavrentija og Pinakul til Uelen. Ekspeditionsgruppens forskning vedrørte:

1. Skindproduktion og skindforarbejdning. I fortsættelse af de emner og områder DTE tidligere har arbejdet med, fokuserede 5. Danske Tjukotka Ekspedition på den særlige eskimoiske og tjuktjiske tradition vedrørende forarbejdning og brug af skind. Forskningen, der fortrinsvis koncentreredes om skindproduktionens og skindforarbejdningens økonomiske og kulturelle aspekter, måtte af ressourcemæssige årsager indskrænkes til at være et forberedende projekt, som skulle bane vej for en grundigere forskning på et senere tidspunkt.  

2. Knud Rasmussens fodspor. Knud Rasmussens oprindelige vision med 5. Thule Ekspedition var ikke blot at besøge alle kendte eskimoiske befolkningsgrupper, men også at fortsætte sin store slæderejse hele vejen gennem Tjukotka og Sibirien til Skandinavien. Denne vision blev ikke opfyldt, fordi KR efter et kort ophold i Tjukotka i 1924 blev udvist af de sovjetiske myndigheder. Ekspeditionsgruppen undersøgte så grundigt og detaljeret, som det var muligt, alle detaljer i Knud Rasmussens korte Tjukotka-ophold i 1924. De forskellige lokaliteter omkring Østkap, som KR har beskrevet, blev besøgt af ekspeditionsgruppen og intensivt fotograferet. Desuden blev en række interviews optaget med henholdsvis lokale fangere og ældre mennesker, som blev født i den nu nedlagte bygd, Naukan.

 

 

Samarbejdspartnere

Det grønlandske Selskab  

Protektor for Danske Tjukotka Ekspeditioner (www.groenlandselskab.dk).

Arktisk Institut 

Økonomisk sponsorering og samarbejde vedrørende dokumentation af Knud Rasmussens ophold i Tjukotka i 1924 (www.arktiskinstitut.dk).

Nationalmuseet

Etnografisk Samling på Nationalmuseet (www.natmus.dk) ydede en stor hjælp med at finde frem til vigtige dokumenter og fotos, som Knud Rasmussen efterlod vedrørende sit ophold i Tjukotka.

Knud Rasmussen Selskabet

Introduktion til Knud Rasmussen Arkivet i Hundested.

Det Kongelige Bibliotek Både håndskriftsamlingen og billedsamlingen på det Kongelig Bibliotek (www.kb.dk) har vist stor hjælpsomhed med at finde materiale fra Knud Rasmussens 5. Thule Ekspedition.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultater

Publikationer

 

 

Nielsen, Bent

5. Danske Tjukotka Ekspedition. Ekspeditionsrapport. Danske Tjukotka Ekspeditioner, København, 2007. (Se hele rapporten i PDF-format)

Nielsen, Bent

Эскимосские морзверобои Чукотки и смена политических режимов в России (Eskimoiske fangere under skiftende regimer i Tjukotka). I: Etnograficheskoe obozrenie, no.2, 2008. (Se artiklen i PDF-format: Russisk version / dansk version)

   

Ekspeditionsdeltagere

Bent Nielsen. BN er eskimolog, ph.d. og direktør for Arktisk Institut i København. BN er ekspeditionsleder og initiativtager til Danske Tjukotka Ekspeditioner.

Lena Azimi. LA er stud. mag. ved hhv. Afdeling for Østeuropastudier ved Københavns Universitet og ved Copenhagen Business School.

Ivan Gontjarenko. IG er fra 1. september 2006 indskrevet som stud.mag. ved Afdeling for Filosofi ved Københavns Universitet.

 


Økonomi

5. Danske Tjukotka Ekspedition blev finansieret af en række danske fonde: 

 

Knud Rasmussen Fondet

 

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond

 

Kong Frederiks og Dronning Ingrids Fond

 

Det Kongelige Grønlandsfond

 

Augustinus Fonden

 

Kulturfonden Danmark-Grønland

 

Aage V. Jensens Fonde

  Åse og Jørgen Münters Fond
  Holger Pedersens Legat til fremme af Skandinaviske Interesser
  Konsul Georg Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond
  Tuborgfondet
   
   

menu