menu

4. Danske Tjukotka Ekspedition

4. Danske Tjukotka Ekspedition gennemførte feltarbejde fra september til november 2006 på Tjukotka-halvøen blandt den eskimoiske og tjuktjiske befolkning i bygden Novoe Tjaplino og ved fangststedet Inaghpik samt byerne Providenija og Anadyr. 4. Danske Tjukotka Ekspedition havde et tosidet formål:

1. Sociolingvistisk forskning. Formålet med dette delprojekt, som gennemførtes af Daria Morgounova, var at undersøge de ændringer, der gennem de sidste 10-20 år er foregået med den eskimoiske befolknings brug af deres eget sprog. Desuden skulle der i undersøgelsen ses nærmere på de faktorer, der har givet sproget dets nuværende plads og form som en del af den eskimoiske identitet - herunder både eksterne påvirkninger og eskimoernes egne strategier for bevarelse og udvikling af sproget. Desuden skulle feltarbejdet tjene til at give en bredere forståelse af russiske eskimoers identitet samt identitetens betydning for eskimoernes kultur og sprog i almindelighed.

2. Oprindelige folk og massemedier. Kira Jääskeläinen brugte feltarbejdet til en komparativ undersøgelse af relationen mellem oprindelige folk og massemedier (et tilsvarende feltarbejde udføres senere blandt samer i Finland). Hovedformålet var at undersøge hvilke massemedier, der findes i Tjukotka, hvordan massemedierne bruges af den oprindelige befolkning og hvilken rolle de spiller i dagliglivet.

 

Samarbejdspartnere

Ekspeditionen gennemførtes med udgangspunkt i Københavns Universitet og ved stor imødekommenhed fra en række Institutioner i Tjukotka. Ekspeditionens vigtigste officielle samarbejdspartnere præsenteres kort nedenfor.

Københavns Universitet, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier
De ovenfor nævnte delprojekter var nært knyttet til den igangværende forskning på Instituttets respektive afdelinger (www.tors.ku.dk). Daria Morgounovas feltarbejde var en integreret del af hendes ph.d.-studium ved Afdeling for Minoritetsstudier. Tilsvarende udgjorde Kira Jääskeläinens indsamlede data en afgørende del af hendes efterfølgende specialeafhandling ved Afdeling for Østeuropastudier. Desuden var Bent Nielsen tilknyttet Afdeling for Eskimologi og Arktiske Studier. Endvidere har Københavns Universitets Humanistiske Fakultet ydet en betydelig økonomisk støtte til projektets gennemførelse.

Departement for Ungdom, Kultur, Sport og Turisme i Anadyr
Departementet ydede en uvurderlig hjælp vedrørende indrejsetilladelser og var en god samarbejdspartner i forbindelse med konferencen Beringia Days 2005.

Sammenslutningen af Nordens Oprindelige, Fåtallige Folk i Tjukotka (AKMNS)
Organisationen indtrådte som officielt ansvarlig for ekspeditionsdeltagernes ophold i Tjukotka.

Øvrige samarbejdspartnere
Det Grønlandske Selskab www.groenlandselskab.dk, Eskimoernes Organisation, "Yupik", i Tjukotka, Friluftsland www.friluftsland.dk, Fjeld & Fritid www.fjeld-fritid.dk.

 

Resultater

Efter ekspeditionens afslutning blev der udarbejdet og rundsendt en ekspeditionsrapport til alle danske sponsorer og samarbejdspartnere.

Foredrag
Sibiriske eskimoer og deres forhold, som de er registreret af Danske Tjukotkas ekspeditioner er formidlet som foredrag og undervisning i forskellige sammenhænge: Afdeling for Eskimologi og Arktiske Studier, Afdeling for Minoritetsstudier, Folkeuniversitetet, Det Grønlandske Hus i København, Folkeligt Oplysnings Forbund m.fl.

 

Ekspeditionsdeltagere

Daria Morgounova. DM, der er født i Hviderusland og delvist opvokset i Danmark (taler flydende russisk og dansk), deltog også i 3. Danske Tjukotka Ekspedition på baggrund af hvilken hun færdiggjorde sit kandidatspeciale. Det indsamlede materiale fra dette feltarbejde udgjorde en vigtig del af den empiriske baggrund for DMs ph.d.-afhandling ved Afdeling for Minoritetsstudier, Københavns Universitet.

Kira Jääskeläinen. KJ, der er født i Polen og opvokset i Finland, taler flydende dansk og russisk. KJs feltarbejde var direkte knyttet til hendes kandidatspeciale ved Afdeling for Østeuropastudier, Københavns Universitet.

 


Økonomi

4. Danske Tjukotka Ekspedition blev finansieret af offentlige og private fonde: Dronning Margrethes og prins Henriks fond, Det Kongelige Grønlandsfond, Kulturfonden Danmark-Grønland, Kong Frederiks og dronning Ingrids fond, Knud Rasmussen Fondet, OKO - Pankki Säätiö, OP-ryhmän tutkimussäätiö, Majak Film.


menu