menu

3. Danske Tjukotka Ekspedition

3. Danske Tjukotka Ekspedition gennemførte halvanden måneds feltarbejde marts-april 2003 i Tjukotka blandt den eskimoiske og tjuktjiske befolkning i bygderne Novoe Tjaplino og Sireniki samt byerne Anadyr og Providenija. Det overordnede formål med 3. Danske Tjukotka Ekspedition var tosidet:

1. Antropologisk forskning. Ekspeditionens videnskabelige formål var grundigere undersøgelser af sibiriske eskimoers forhold vedrørende: Etniske og kulturelle traditioners betydning for den oprindelige befolkning i den postsovjetiske virkelighed; erhvervsstruktur, kønsroller og det eskimoiske sprogs sociale funktion.
2. Brobygning mellem eskimoer i Tjukotka og inuit i Grønland. Ekspeditionens humanitære formål var at oprette konkrete og direkte kontakter mellem den eskimoiske befolkning på Tjukotka-halvøen og inuit i Grønland (se nedenfor: Tilknyttede projekter)Samarbejdspartnere

3. Danske Tjukotka Ekspedition drog fordel af de mange kontakter, der blev skabt i forbindelse med de to første ekspeditioner. De vigtigste kontakter var de enkelte personer, vi kendte i Tjukotka. Ekspeditionens officielle samarbejdspartnere præsenteres kort nedenfor.

Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet www.ilisimatusarfik.gl
Faglig kontakt til professor Yvon Csonka vedrørende Tjukotkas oprindelige befolkning.

Dr. L. S. Bogoslovskaya, Moskva
Ekspeditionsgruppen fik mulighed for at trække på Bogoslovskajas store erfaring fra Tjukotka ved møder og diskussioner i hhv. København og Moskva.

Professor Michael Fortescue, Københavns Universitet
Ekspeditionsgruppens delprojekt vedrørende sibiriske eskimoers sproglige situation diskuteres og tilrettelægges i samarbejde med professor M. Fortescue.

Institut for Eskimologi, Københavns Universitet www.hum.ku.dk/eskimo
Ekspeditionens resultater indgår som en del af Bent Nielsens Ph.D. projekt på Institut for Eskimologi. Ekspeditionens erfaringer indgår som et led i undervisningen på instituttet.

Øvrige samarbejdspartnere
Det Grønlandske Selskab www.groenlandselskab.dk, INFONOR www.infonor.dk, Friluftsland www.friluftsland.dk, Fjeld & Fritid www.fjeld-fritid.dkTilknyttede projekter

Venskabsbyer: Sisimiut - Providenija Som en videreførelse af det arbejde, der blev udført i Tjukotka af Expedition Connexion 2001, drøftede ekspeditionens leder, Bent Nielsen, ideen om venskabsbyer med Sisimiuts borgmester, Herman Berthelsen. I fortsættelse heraf accepterede ekspeditionsgruppen et mandat til at forhandle om oprettelse af en venskabsby-aftale mellem Sisimiut og Providenija. Efter ekspeditionsgruppens ankomst til Tjukotka blev disse forhandlinger fortsat med administrationens leder i Providenija, J. V. Daniluk, og senere med bygdebestyrerne i Sireniki og Novoe Tjaplino.Resultater

Efter ekspeditionens afslutning er der udarbejdet en ekspeditionsrapport på henholdsvis dansk og russisk og med et kort resume på engelsk. Rapporten er rundsendt til alle relevante kontakter og samarbejdspartnere.

Foredrag
19 maj 2004 arrangerede Danske Tjukotka Ekspeditioner i samarbejde med Afdeling for Eskimologi en konference: Tjukotka i fortid og nutid. Dele af ekspeditionens resultater blev fremlagt af henholdsvis Mette Thybo Jensen, Daria Morgounova og Bent Nielsen. Tilsvarende præsenterede en række andre danske forskere deres forskningsresultater vedrørende Tjukotka.

Offentlige medier
Journalist Erik Lund præsenterede Danske Tjukotka Ekspeditioner på Danmarks Radio P1/Orientering 18. juni 2004.

Den Grønlandske Avis Atuagagdliutit/Grønlandsposten bragte 25. maj en helsides artikel på baggrund af ovenfor nævnte konference. Artiklen var på grønlandsk og dansk. Se artiklen i PDF format.

Publikationer

Jensen, Mette Thybo Feltrapport: Tjukotkas stærke kvinder - en etnografisk undersøgelse af kvindernes strategier for udvidelse af råderum i Novoe Tjaplino og Sireniki 2003, med fokus på de eskimoiske kvinder
2004 Afdeling for etnografi og socialantropologi, Århus Universitet.
   
Jensen, Mette Thybo Unge kvinder før og nu. Tidsskriftet Grønland, nr. 4: 134-139
2005  
   
Morgounova, Daria Kandidat-speciale: Language Contacts on Both Sides of the Bering Strait. A Comparative Study of Central Siberian Yupik-Russian and Central Alaskan Yupik-English Language Contact.
2004 Københavns Universitet. Det Humanistiske Fakultet. Engelsk Institut.
   
Morgounova, Daria De mulige sprog og sprogenes muligheder. Tidsskriftet Grønland, nr. 4: 140-144
2005  

Nielsen, Bent Ekspeditionsrapport for 3. Danske Tjukotka Ekspedition. Dansk version. Русская версия
2004a København. ISBN 87-990106-0-7 / ISBN 87-990106-1-5
   

Nielsen, Bent

2004b

Siberian Yupik Eskimos. Ethnicity and cultural fragmentation. I: Therrien, Michèle (ed.): Dynamics and Shifting Perspectives. Arctic Societies and Research. Ilisimatusarfik, University of Greenland, Nuuk; pp. 49-58
   

Nielsen, Bent

2005a

Eskimoer i Tjukotka. Samfund og Etnicitet i forandring. Ph.d.-afhandling; Afdeling for Eskimologi og Arktiske Studier, Københavns Universitet.
   

Nielsen, Bent

2005b

Unge eskimoer bosætter sig i bygderne. Tidsskriftet Grønland, nr. 4: 145-149
   

Nielsen, Bent

2005c

Tjukotka og dansk forskning. Tidsskriftet Grønland, nr. 4: 131-133
   

Nielsen, Bent (red.)

2005d

Tjukotka i fortid og nutid. Eskimologis Skriftserie nr. 18, Københavns Universitet. Læs anmeldelse i Jyllandsposten, 24. januar 2006.

   Deltagere

Mette Thybo Jensen, forskningsassistent. MTJ læser antropologi ved Århus Universitet og havde et særligt ansvar for den del af ekspeditionsprojektet, der vedrørte forståelsen af kønsroller i de små bygdesamfund på Tjukotka-halvøen. MTJ var desuden medansvarlig for ekspeditionens metodiske strategi. Som den eneste af deltagerne forlængede MTJ opholdet på Tjukotka til i alt 3 måneder. Juni 2004 afleverede MTJ: Feltrapport: Tjukotkas stærke kvinder - en etnografisk undersøgelse af kvindernes strategier for udvidelse af råderum i Novoe Tjaplino og Sireniki 2003, med fokus på de eskimoiske kvinder. Afdeling for Etnologi og Socialantropologi ved Aarhus Universitet.

Pipaluk Høegh-Knudsen, forskningsmedarbejder. PHK er oprindeligt fra Sisimiut og studerer pt. ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet (Kultur og Samfund). Som eneste grønlandske deltager havde PHK et særligt ansvar for den del af ekspeditionsprojektet, der vedrørte udbygningen af relationerne mellem Grønland og Tjukotka.

Ilja Artemov, tolk og rejsearrangør. Ilja Artemov, tolk og rejsearrangør Universitet og arbejder pt. på en specialeafhandling om de præsovjetiske forhold i Rusland. IA, der er fra Rusland og har erfaring fra de to første Danske Tjukotka IA har en Bachelor i historie og filmvidenskab fra Københavns Ekspeditioner, fungere som tolk og rejsearrangør. Desuden var det IAs særlige ansvar at sikre relevante og anvendelige videooptagelser. 14. maj 2004 afleverede IA sit kandidatspeciale vedrørende politisk-økonomiske forhold i Rusland før Sovjet Unionen - og fik specialet accepteret 6. juli.

Daria Morgounova, tolk. DM, der er fra Hviderusland, har en Bachelor i engelsk og russisk fra universiteterne i hhv. Manchester og Odense og arbejder pt. med en specialeafhandling om sprogforhold blandt oprindelige folk i Rusland. DM fungerede som tolk og gennemførte desuden et separat projekt om den eskimoiske befolknings sproglige situation. 19. maj afleverede DM sit kandidatspeciale vedrørende sprogkontakter i Bering-regionen og modtog kandidatgraden 15. juni.

Bent Nielsen, ekspeditionsleder. BN er cand. mag i eskimologi og Ph.D. stud. ved Københavns Universitet. BN havde det overordnede ansvar for ekspeditionen og dens gennemførelse. BN havde tilrettelagt forskningsprogrammet og stod for forhandlingerne med de respektive myndigheder. Med baggrund i De Danske Tjukotka Ekspeditioner har BN skrevet flere artikler og holdt en lang række foredrag om den eskimoiske befolkning på Tjukotka-halvøen.Økonomi

3. Danske Tjukotka Ekspedition Ekspedition finansieredes af fonde og private virksomheder: Dansk-russisk Kulturaftaleprogram (Undervisningsministeriet), KIIIP - Det Grønlandske Hjemmestyres Kulturfond, Dronning Margrethes og prins Henriks fond, Sisimiut Kommune www.sisimiut.gl, N.A.P.A. Nuuk www.napa.gl, Knud Rasmussen Fondet, Permagreen i Sisimiut, Friluftsland, Fjeld & Fritid.


menu