DTE6 2018

6. Danske Tjukotka Ekspedition

6. Danske Tjukotka Ekspedition blev gennemført i perioden juli-august 2018, hvor ekspeditionsgruppen via Moskva, Anadyr og Providenija fortsatte til Novoe Tjaplino, som blev ekspeditionens hovedbase. Derfra tog gruppen mindre ture til Inaghpik og Sinjavin Strædet. Ekspeditionsgruppens forskning vedrørte:
Undersøgelse af minoritetssprogets betydning i skole og andre sammenhænge

DTE6 har indsamlet et omfattende materiale vedrørende den sproglige situation på Tjukotka-halvøen. Materialet forventes dels at give et indblik i de enkelte personers sprogkundskaber og dels at kunne påvise de forandringer, der er sket på dette område siden Sovjetunionens sammenbrud. Sammen med data fra 2003 og 2005 – suppleret med lignende data fra Alaska – vil det nye materiale indgå i en videnskabelig bog om yupik-folkets hundrede år lange kamp for sprog, identitet og overlevelse – og om dagligdagens sprogkultur i bygderne. Bogen skal give læseren en detaljeret forståelse af den sproglige, kulturelle, ideologiske og økonomiske udvikling på hver side af Beringstrædet gennem de seneste hundrede år – med særligt fokus på de seneste 30 år. Den gennemførte undersøgelse dokumenterer de lokales sprogbrug, samspillet mellem sprog og identitet samt politiske og samfundsmæssige elementer, der påvirker børns og unges valg eller fravalg af deres modersmål.

Et vigtigt metodisk aspekt var at møde de samme unge mennesker og stille dem de samme spørgsmål, som de besvarede i 2003 og 2005. Det udgør en unik mulighed for at registrere forandringer i de unges egne holdninger til og opfattelse af brugen af yupik-sproget. I supplement hertil har undersøgelsen sat fokus på skoleundervisning, undervisningsmaterialer og lærernes kompetencer hvad angår undervisning i de oprindelige folks sprog.

Beskrivelse af den eskimoiske minoritets vilkår i Tjukotka i perioden 1998-2018

De seneste 20 år udgør en vigtig periode i Ruslands historie i almindelighed og i Tjukotkas historie i særdeleshed. Efter omstillingen fra sovjettiden til det moderne Rusland har Tjukotkas befolkning oplevet markante ændringer i både det politiske system, de økonomiske vilkår og den omgivende natur.

Danske Tjukotka Ekspedition (DTE) har interviewet børn, unge, voksne og gamle om forholdene og har mødt skuffelser og afmagt såvel som stolthed, tilfredshed og initiativ. Efter mange års arbejde med og interesse for det arktiske område står det klart for ekspeditionsgruppen, at der er interesse i andre dele af Arktis for at få indblik i de muligheder og betingelser, der præger yupigets dagligdag i Tjukotka. Derfor er det DTEs mål at få udgivet en bog, som med ord og fotografier præsenterer befolkningen og dens vilkår i Providenskij rajon. Den overordnede ide er at lade de enkelte personer selv udtale sig om forholdene – i 1998, i 2018 og i årene derimellem. Det bliver en flot bog med mange farvefotografier og tekster på tre sprog: russisk, dansk og engelsk.

Der bliver også optaget videofilm, som senere vil blive tilgængelig via DTEs hjemmeside, som er:

Geografi

Resultater

Efter ekspeditionens afslutning vil der blive udarbejdet og rundsendt en ekspeditionsrapport på dansk og russisk til alle samarbejdspartnere og relevante kontakter i Danmark, Tjukotka og Grønland.

Se vores publikationer her

 

Yupiget i Tjukotka og deres forhold, som de er blevet observeret og registreret af DTE er præsenteret som foredrag i forskellige sammenhænge, herunder Det Grønlandske Selskab/Studenterforum, Folkeuniversitetet, Thomasskolen, Lions Club, Eventyrernes Klub, Skolen i Gamble på Saint Lawrence Øen.

I efteråret 2016 etablerede ekspeditionsgruppen en informationsudstilling i Det Arktiske Hus i København under overskriften: ‘Danske Tjukotka Ekspeditioner’.

Deltagere

Samarbejdspartnere

3. Danske Tjukotka Ekspedition drog fordel af de mange kontakter, der blev skabt i forbindelse med de to første ekspeditioner. De vigtigste kontakter var de enkelte personer, gruppen havde lært at kende i Tjukotka. Ekspeditionens officielle samarbejdspartnere præsenteres herunder:

Danske Tjukotka ekspeditioner har indgået aftale med Arktisk Institut om, at alt indsamlet materiale (interviews, dagbøger, fotografier, video, lydoptagelser mm.) afleveres til instituttet. Til gengæld sørger Arktisk Institut for professionel opbevaring, registrering og tilgængeliggørelse via instituttets hjemmeside.

Organisationen repræsenteret ved lederen Igor Makotrik var særdeles behjælpelig med både interviews, indkvartering og lokal transport.

Aftale om at skrive en artikel til selskabets blad, Tidsskriftet Grønland om flytning og boligvilkår i Novoe Tjaplino i 1958 og 2002.

Aftale om udgivelse af en videnskabelig bog med den foreløbige titel: ”In Dire Straits. Yupik Language Economies across the Bering Strait”.

Økonomi

6. Danske Tjukotka Ekspedition er finansieret via økonomisk støtte fra danske fonde:

DanishEnglishRussian