5. Danske Tjukotka Ekspedition

5. Danske Tjukotka Ekspedition blev gennemført i perioden juli-september 2006, hvor ekspeditionsgruppen først tilbragte en uges tid i Anadyr og derefter fortsatte til Providenija. Efter et kort ophold i Providenija fortsatte gruppen via Novoe Tjaplino, Janrakynnot, Lorino, Lavrentija og Pinakul til Uelen. Ekspeditionsgruppens forskning vedrørte:

Skindproduktion og skindforarbejdning

I fortsættelse af de emner og områder DTE tidligere har arbejdet med, fokuserede 5. Danske Tjukotka Ekspedition på den særlige eskimoiske og tjuktjiske tradition vedrørende forarbejdning og brug af skind. Forskningen, der fortrinsvis koncentreredes om skindproduktionens og skindforarbejdningens økonomiske og kulturelle aspekter, måtte af ressourcemæssige årsager indskrænkes til at være et forberedende projekt, som skulle bane vej for en grundigere forskning på et senere tidspunkt.  

Knud Rasmussens fodspor

Den dansk-grønlandske polarforsker Knud Rasmussens oprindelige vision med 5. Thule Ekspedition var ikke blot at besøge alle kendte eskimoiske befolkningsgrupper, men også at fortsætte sin store slæderejse hele vejen gennem Tjukotka og Sibirien til Skandinavien. Denne vision blev ikke opfyldt, fordi KR efter et kort ophold i Tjukotka i 1924 blev udvist af de sovjetiske myndigheder. Ekspeditionsgruppen undersøgte så grundigt og detaljeret, som det var muligt, alle detaljer i Knud Rasmussens korte Tjukotka-ophold i 1924. De forskellige lokaliteter omkring Østkap, som KR har beskrevet, blev besøgt af ekspeditionsgruppen og intensivt fotograferet. Desuden blev en række interviews optaget med henholdsvis lokale fangere og ældre mennesker, som blev født i den nu nedlagte bygd, Naukan.

Geografi

Resultater

Efter ekspeditionens afslutning vil der blive udarbejdet og rundsendt en ekspeditionsrapport til alle samarbejdspartnere og relevante kontakter i Danmark, Tjukotka og Grønland.

Nielsen, Bent, Introduktion – Tjukotka i fortid og nutid. I: Nielsen, Bent (red.): Tjukotka i fortid og nutid. Eskimologis Skriftserie nr. 18, København, pp. 7-11, 2005

 

Nielsen, Bent, Eskimoiske fanger under skiftende regimer i Tjukotka. I: Nielsen, Bent (red.): Tjukotka i fortid og nutid. Eskimologis Skriftserie nr. 18, København, pp. 107-134, 2005

 

Nielsen, Bent”… for mig en Oplevelse, jeg næsten ikke tør tro paa.” Knud Rasmussen i Tjukotka i 1924 – og i dag. Tidsskriftet Grønland, nr. 5-6, pp. 233-249, 2007

 

Nielsen, BentPost-Soviet structures, path-dependency and passivity in Chukotkan coastal villages. I: Études/Inuit/Studies, 2007, 31(1-2), pp. 163-181, 2007

 

Nielsen, BentЭскимосские морзверобои Чукотки и смена политических режимов в России (Eskimoiske fangere under skiftende regimer i Tjukotka). I: Etnograficheskoe obozrenie, no.2, 2008

 

Nielsen, Bent, ”Nulevende” tatoveringer i Tjukotka. Slædesporet, nr. 33, december 2012

 

Nielsen, B og Schwalbe, D.M. Tjukotka – velkendt og ukendt. Geografisk Orientering, pp. 450-461, 2012

Sibiriske eskimoer (yupiget) og deres forhold, som de er registreret af Danske Tjukotka ekspeditioner er formidlet som foredrag og undervisning i forskellige sammenhænge – blandt andet: Afdeling for Eskimologi og Arktiske Studier, Folkeuniversitetet i Hundested, Det Grønlandske Selskab og Dansk Polarcenter.

Deltagere

Samarbejdspartnere

5. Danske Tjukotka Ekspedition drog fordel af de mange kontakter, der blev skabt i forbindelse med de fire første ekspeditioner. De vigtigste kontakter var de enkelte personer, gruppen havde lært at kende i Tjukotka. Ekspeditionens officielle samarbejdspartnere præsenteres herunder:

Økonomisk sponsorering og samarbejde vedrørende dokumentation af Knud Rasmussens ophold i Tjukotka i 1924 (www.arktiskinstitut.dk).

Etnografisk Samling på Nationalmuseet (www.natmus.dk) ydede en stor hjælp med at finde frem til vigtige dokumenter og fotos, som Knud Rasmussen efterlod vedrørende sit ophold i Tjukotka.

Introduktion til Knud Rasmussen Arkivet i Hundested

Både håndskriftsamlingen og billedsamlingen på det Kongelig Bibliotek (www.kb.dk) har vist stor hjælpsomhed med at finde materiale fra Knud Rasmussens 5. Thule Ekspedition.

Økonomi

5. Danske Tjukotka Ekspedition blev finansieret af flere danske fonde: 

DanishEnglishRussian