4. Danske Tjukotka Ekspedition

4. Danske Tjukotka Ekspedition gennemførte feltarbejde fra september til november 2005 på Tjukotka-halvøen blandt den eskimoiske (yupiget) og tjuktjiske befolkning i bygden Novoe Tjaplino og ved fangststedet Inaghpik samt byerne Providenija og Anadyr. 4. Danske Tjukotka Ekspedition havde overordnet to formål:
Sociolingvistisk forskning

Formålet med dette delprojekt, som gennemførtes af Daria Morgounova, var at undersøge de ændringer, der gennem de sidste 10-20 år er foregået med den eskimoiske befolknings brug af deres eget sprog. Desuden skulle der i undersøgelsen ses nærmere på de faktorer, der har givet sproget dets nuværende plads og form som en del af den eskimoiske identitet – herunder både eksterne påvirkninger og yupigets egne strategier for bevarelse og udvikling af sproget. Desuden skulle feltarbejdet tjene til at give en bredere forståelse af yupigets identitet samt identitetens betydning for kultur og sprog i almindelighed.

Oprindelige folk og massemedier

Kira Jääskeläinen brugte feltarbejdet til en komparativ undersøgelse af relationen mellem oprindelige folk og massemedier (et tilsvarende feltarbejde udføres senere blandt samer i Finland). Hovedformålet var at undersøge hvilke massemedier, der findes i Tjukotka, hvordan massemedierne bruges af den oprindelige befolkning og hvilken rolle de spiller i dagliglivet.

Geografi

Resultater

Efter ekspeditionens afslutning vil der blive udarbejdet og rundsendt en ekspeditionsrapport på dansk og russisk til alle samarbejdspartnere og relevante kontakter i Danmark, Tjukotka og Grønland.

 

Sibiriske eskimoer (yupiget) og deres forhold, som de er registreret af Danske Tjukotka ekspeditioner er formidlet som foredrag og undervisning i forskellige sammenhænge: Afdeling for Eskimologi og Arktiske Studier, Afdeling for Minoritetsstudier, Folkeuniversitetet, Det Grønlandske Hus i København, Folkeligt Oplysnings Forbund, Diaconia University i Helsinki, Sakari Pälsi Selskabet m.fl.

 

Se vores publikationer her

 

Kira Jääskeläinen, Kandidatspeciale: Oprindelige folk og massemedier i Rusland – en undersøgelse af massemedier i Tjukotkas Autonome Okrug. Københavns Universitet, 2006

Kira JääskeläinenTagikaks – Once Were Hunters (55 min.), 2012

Kira JääskeläinenDie Letzte Jäger – Sibirien (52/40 min.), 2013

Kira JääskeläinenNorthern Travelogues, 2017

 

Deltagere

Samarbejdspartnere

Ekspeditionen gennemførtes med udgangspunkt i Københavns Universitet og ved stor imødekommenhed fra en række Institutioner i Tjukotka. Ekspeditionens vigtigste officielle samarbejdspartnere præsenteres kort nedenfor.

De ovenfor nævnte delprojekter var nært knyttet til den igangværende forskning på Instituttets respektive afdelinger (www.tors.ku.dk). Daria Morgounovas feltarbejde var en integreret del af hendes ph.d.-studium ved Afdeling for Minoritetsstudier. Tilsvarende udgjorde Kira Jääskeläinens indsamlede data en afgørende del af hendes efterfølgende specialeafhandling ved Afdeling for Østeuropastudier. Desuden var Bent Nielsen tilknyttet Afdeling for Eskimologi og Arktiske Studier. Endvidere har Københavns Universitets Humanistiske Fakultet ydet en betydelig økonomisk støtte til projektets gennemførelse.

Departementet ydede en uvurderlig hjælp vedrørende indrejsetilladelser og var en god samarbejdspartner i forbindelse med konferencen Beringia Days 2005

Organisationen indtrådte som formelt ansvarlig for ekspeditionsdeltagernes ophold i Tjukotka.

Det Grønlandske Selskab (www.dgls.dk), Eskimoernes Organisation, “Yupik”, i Tjukotka, Friluftsland (www.friluftsland.dk), Fjeld & Fritid (www.fjeld-fritid.dk).

Økonomi

4. Danske Tjukotka Ekspedition blev finansieret af offentlige og private fonde

DanishEnglishRussian