3. Danske Tjukotka Ekspedition

3. Danske Tjukotka Ekspedition (DTE3) gennemførte halvanden måneds feltarbejde marts-april 2003 i Tjukotka blandt yupiget og tjuktjere i bygderne Novoe Tjaplino og Sireniki samt byerne Anadyr og Providenija. DTE3 havde to overordnede formål:

Antropologisk forskning​

Ekspeditionens videnskabelige formål var at foretage grundige undersøgelser af yupigets forhold vedrørende: etniske og kulturelle traditioners betydning i den postsovjetiske virkelighed, erhvervsstrukturer, kønsroller og yupik-sprogets sociale funktion.

Udbygning af venskabsbyaftale​

Ekspeditionens humanitære formål var at oprette konkrete og direkte kontakter mellem yupiget i Tjukotka og inuit i Grønland. Som en videreførelse af det arbejde, der blev udført i Tjukotka af Expedition Connexion 2001, forhandlede ekspeditionens leder, Bent Nielsen, idéen om venskabsbyer med Sisimiuts borgmester, Herman Berthelsen, i Grønland og fik mandat til at forhandle om oprettelse af en venskabsby-aftale mellem Sisimiut og Providenija. Efter ekspeditionsgruppens ankomst til Tjukotka blev disse forhandlinger fortsat med administrationens leder i Providenija, J. V. Daniluk, og senere med bygdebestyrerne i Sireniki og Novoe Tjaplino.

Geografi

Resultater

Efter ekspeditionens afslutning vil der blive udarbejdet og rundsendt en ekspeditionsrapport på dansk og russisk til alle samarbejdspartnere og relevante kontakter i Danmark, Tjukotka og Grønland.

 

Se publikationer her

 

Artemov, Ilja P., Dokumentarfilm: Hvalfangst og traditioner, 4½ minut, 2004                                     

Artemov, Ilja P., Dokumentarfilm: Hvalrosfangst, 7½ minut, 2004

Artemov, Ilja P., Dokumentarfilm: Dansk ekspedition i Tjukotka, 23½ minut, 2005

 

Yupiget i Tjukotka og deres forhold, som de er observeret og registreret af DTE er præsenteret som foredrag i forskellige sammenhænge, herunder Stoholm Bibliotek, Skive Museum, Folkeuniversitetet, Dansk Polarcenter, Københavns Universitet.

 

Deltagere

Samarbejdspartnere

3. Danske Tjukotka Ekspedition drog fordel af de mange kontakter, der blev skabt i forbindelse med de to første ekspeditioner. De vigtigste kontakter var de enkelte personer, gruppen havde lært at kende i Tjukotka. Ekspeditionens officielle samarbejdspartnere præsenteres herunder:

Faglig kontakt til professor Yvon Csonka vedrørende Tjukotkas oprindelige befolkning.

Ekspeditionsgruppen fik mulighed for at trække på Bogoslovskajas store erfaring fra Tjukotka ved møder og diskussioner i hhv. København og Moskva.

Ekspeditionsgruppens delprojekt vedrørende sibiriske eskimoers sproglige situation blev diskuteret og tilrettelagt i samarbejde med professor M. Fortescue.

Ekspeditionens resultater indgik som en del af Bent Nielsens ph.d.-projekt på Institut for Eskimologi. Ekspeditionens erfaringer blev også formidlet som et led i undervisningen på instituttet.

Det Grønlandske Selskab (www.groenlandselskab.dk), INFONOR (www.infonor.dk), Friluftsland (www.friluftsland.dk), Fjeld & Fritid (www.fjeld-fritid.dk).

Økonomi

3. Danske Tjukotka Ekspedition finansieredes af fonde og private virksomheder: 

DanishEnglishRussian