3. Danske Tjukotka Ekspedition

3. Danske Tjukotka Ekspedition (DTE3) gennemførte halvanden måneds feltarbejde marts-april 2003 i Tjukotka blandt yupiget og tjuktjere i bygderne Novoe Tjaplino og Sireniki samt byerne Anadyr og Providenija. DTE3 havde to overordnede formål:

Antropologisk forskning​

Ekspeditionens videnskabelige formål var at foretage grundige undersøgelser af yupigets forhold vedrørende: etniske og kulturelle traditioners betydning i den postsovjetiske virkelighed, erhvervsstrukturer, kønsroller og yupik-sprogets sociale funktion.

Udbygning af venskabsbyaftale​

Ekspeditionens humanitære formål var at oprette konkrete og direkte kontakter mellem yupiget i Tjukotka og inuit i Grønland. Som en videreførelse af det arbejde, der blev udført i Tjukotka af Expedition Connexion 2001, forhandlede ekspeditionens leder, Bent Nielsen, idéen om venskabsbyer med Sisimiuts borgmester, Herman Berthelsen, i Grønland og fik mandat til at forhandle om oprettelse af en venskabsby-aftale mellem Sisimiut og Providenija. Efter ekspeditionsgruppens ankomst til Tjukotka blev disse forhandlinger fortsat med administrationens leder i Providenija, J. V. Daniluk, og senere med bygdebestyrerne i Sireniki og Novoe Tjaplino.

Geografi

Resultater

Efter ekspeditionens afslutning vil der blive udarbejdet og rundsendt en ekspeditionsrapport på dansk og russisk til alle samarbejdspartnere og relevante kontakter i Danmark, Tjukotka og Grønland.

Jensen, Mette ThyboUnge kvinder før og nu. Tidsskriftet Grønland. Nr. 4, Maj s. 134-139, 2004

 

Jensen, Mette ThyboKvinder og social forandring i eskimoiske samfund. Et antropologisk studie af eskimoiske kvinder i Novoe Tjaplino og Sireniki, Tjukotka, Sibirien, med en perspektivering til yupik eskimoerne, St. Lawrence Island, Alaska. Magisterkonferens, Afdeling for Etnografi og Socialantropologi, Aarhus Universitet, 2005

 

Jensen, Mette ThyboEskimoiske kvinder – hverdagsliv i snævre rammer. I: Bent Nielsen (red.) Tjukotka i fortid og nutid. Eskimologis Skrifter nr. 18, Københavns Universitet, s. 148-161, 2005

 

Nielsen, Bent, Siberian Yupik Eskimos. Ethnicity and cultural fragmentation. I: Therrien, Michèle (ed.): Dynamics and Shifting Perspectives. Arctic Societies and Research, pp. 49-58. Ilisimatusarfik, University of Greenland, Nuuk, 2004

 

Nielsen, BentIntroduktion – Tjukotka i fortid og nutid. I: Nielsen, Bent (red.): Tjukotka i fortid og nutid. Eskimologis Skriftserie nr. 18, København, pp. 7-11, 2005

 

Nielsen, Bent, Eskimoiske fanger under skiftende regimer i Tjukotka. I: Nielsen, Bent (red.): Tjukotka i fortid og nutid. Eskimologis Skriftserie nr. 18, København, pp. 107-134, 2005

Nielsen, BentTjukotka og dansk forskning. Tidsskriftet Grønland, nr. 4, pp. 131-133, 2005

 

Nielsen, Bent, Unge eskimoer bosætter sig i bygderne. Tidsskriftet Grønland, nr. 4: 145-149, 2005

 

Nielsen, Bent, Eskimoer i Tjukotka. Samfund og etnicitet i forandring. Ph.d.-afhandling, Afdeling for Eskimologi og Arktiske Studier, Københavns Universitet, pp. 241, 2005 

Artemov, Ilja P., Dokumentarfilm: Hvalfangst og traditioner, 4½ minut, 2004                                     

Artemov, Ilja P., Dokumentarfilm: Hvalrosfangst, 7½ minut, 2004

Artemov, Ilja P., Dokumentarfilm: Dansk ekspedition i Tjukotka, 23½ minut, 2005

Yupiget i Tjukotka og deres forhold, som de er observeret og registreret af DTE er præsenteret som foredrag i forskellige sammenhænge, herunder Stoholm Bibliotek, Skive Museum, Folkeuniversitetet, Dansk Polarcenter, Københavns Universitet.

Deltagere

Samarbejdspartnere

3. Danske Tjukotka Ekspedition drog fordel af de mange kontakter, der blev skabt i forbindelse med de to første ekspeditioner. De vigtigste kontakter var de enkelte personer, gruppen havde lært at kende i Tjukotka. Ekspeditionens officielle samarbejdspartnere præsenteres herunder:

Faglig kontakt til professor Yvon Csonka vedrørende Tjukotkas oprindelige befolkning.

Ekspeditionsgruppen fik mulighed for at trække på Bogoslovskajas store erfaring fra Tjukotka ved møder og diskussioner i hhv. København og Moskva.

Ekspeditionsgruppens delprojekt vedrørende sibiriske eskimoers sproglige situation blev diskuteret og tilrettelagt i samarbejde med professor M. Fortescue.

Ekspeditionens resultater indgik som en del af Bent Nielsens ph.d.-projekt på Institut for Eskimologi. Ekspeditionens erfaringer blev også formidlet som et led i undervisningen på instituttet.

Det Grønlandske Selskab (www.groenlandselskab.dk), INFONOR (www.infonor.dk), Friluftsland (www.friluftsland.dk), Fjeld & Fritid (www.fjeld-fritid.dk).

Økonomi

3. Danske Tjukotka Ekspedition finansieredes af fonde og private virksomheder: 

DanishEnglishRussian